Lid worden

Je bent van harte welkom als lid van S.V. Lottum afdeling voetbal /korfbal!
Klik hier beneden voor het aanmeldformulier van S.V. Lottum afdeling voetbal en korfbal:
Aanmeldingsformulier algemeen 2020

CONTRIBUTIE 2020-2021

Jeugd t/m 9 jaar                                 70 euro

Jeugd 10 t/m 17 jaar                          90 euro

Leden van 18 jaar en ouder          140 euro

Spelende vrijwilligers                      50 euro korting maximaal

Steunende leden                                40 euro

Peildatum is 1 juli , dus de leeftijd aan het begin van het seizoen is leidend.

 

Voor korfballeden wordt er naast de contributie ook een zaalbijdrage in rekening gebracht. Onderstaand vind u een korte uitleg.

 

Zaalbijdrage korfbal (is ongewijzigd gebleven):

Omdat de korfbalsters een gedeelte van het seizoen gebruik maken van de sporthal, wat extra kosten met zich meebrengt in vergelijking tot het voetbal, wordt er van de korfbalsters jaarlijks een extra financiële bijdrage gevraagd.

De zaalbijdrage is per team afhankelijk van de gebruikte zaal en ziet er als volgt uit:

Senioren, Junioren en Aspiranten:                               EUR 12,=         (’t Haeren)

Recreanten, Midweek, Pupillen en Welpen:               EUR 7,50         (Smetenhof)

Onze club is voor haar inkomsten onder andere ook afhankelijk van de verkoop van de lootjes van de paardenmarkt. Elk lid krijgt over het algemeen een boekje met 25 loten van € 1,00 om te verkopen. Dit bedrag wordt bij de contributie opgeteld. Verkoop je de loten, dan heb je je geld weer terug. Verkoop je ze niet, is je contributie dus € 25,00 hoger. De boekjes worden meestal net voor de herfstvakantie verdeeld.

Zowel om efficiencyredenen als om kosten te besparen, innen we het geld van de lootjes, de zaalbijdrage en soms ook wedstrijdboetes tegelijk met de contributie.

Op de contributienota ziet u wat bovenstaande voor u of uw kind betekent.

De contributienota’s van voetbal en korfbal kunnen helaas niet gecombineerd worden. En binnen voetbal of korfbal is een gecombineerde nota slechts mogelijk als u een machtiging heeft getekend. U kunt ook dit jaar dus meerdere nota’s ontvangen. Met vermelding van de notanummers mag u ze wel in 1 bedrag overmaken, graag zelfs.

Gedurende het lopende seizoen is een switch van de afdeling voetbal naar de afdeling korfbal niet mogelijk vanwege de problemen die dan ontstaan met de teamindeling. Vanaf half april kun je wel proeftrainingen doen bij de afdeling korfbal of voetbal . 

Tot slot nog even het volgende. Heeft u onze vereniging nog niet gemachtigd, dan kunt u dat als nog doen. Heel graag zelfs, want het bespaart de club bankkosten. Voor een formulier, vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Mieke Hoogveld, tel. 077-3662226 of ledenadministratie@svlottum.nl  of theo.mieke@planet.nl.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.