Samenwerking S.V. Lottum/GFC’33

Leden unaniem in steun uitbreiding samenwerking:

De ledenvergaderingen van S.V. Lottum en GFC’33 hebben vrijdag 8 april unaniem hun akkoord gegeven op uitbreiding van de samenwerking naar de seniorenafdeling voetbal en een toekomstige fusie. De besturen van beide clubs hadden op hetzelfde tijdstip een extra algemene vergadering uitgeschreven om dit besluit bij hun leden op te halen. Alle aanwezigen in Lottum en in Grubbenvorst steunden het voorstel, waarmee het samenwerkingsverband S.V. Lottum – GFC’33 komend seizoen met één gezamenlijk eerste elftal mannen aan de competitie gaat deelnemen. Voorwaarde van de KNVB is wel dat dan de gehele seniorenafdeling voetbal onder de vlag van het samenwerkingsverband gaat spelen en in één uniform tenue. Vandaar ook dat de besturen gisteren aan de leden een voorstel voor een nieuwe kleurstelling presenteerden voor een nieuw tenue voor alle seniorenteams. Het overgrote deel van de aanwezige leden koos voor een volledig donkerblauw tenue, met verticaal in het midden van het shirt een witte en oranje balk als verwijzing naar de huidige clubkleuren. Het eerste elftal zal overigens wisselend per seizoenhelft in Lottum en Grubbenvorst gaan spelen. De overige teams blijven hun wedstrijden afwerken op hun huidige sportpark. Een andere voorwaarde van de KNVB voor een samenwerking is dat de leden zich uitspreken over een toekomstige fusie binnen 3-5 jaar. Nog geen besluit tot fusie, maar wel een voornemen. Zoals aangegeven was ook hier unanieme steun voor. De projectgroep samenwerking, bestaande uit bestuursleden van beide clubs, gaat de komende maanden aan de slag met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Alle teams zullen de nieuwe outfit krijgen, er zullen afspraken gemaakt moeten worden met sponsoren en de aanmeldprocedure voor het samenwerkingsverband bij de KNVB wordt opgestart en afgerond. Daarnaast worden de gesprekken met de gemeente Horst aan de Maas hervat over een mogelijk nieuw gezamenlijk sportpark op de grens tussen beide dorpen over enkele jaren.   Hierbij al een preview van de voor- en achterzijde van het nieuwe shirt voor de senioren. Hierop zijn als voorbeeld de logo’s van de huidige sponsoren van beide eerste elftallen afgebeeld. Dit shirt wordt dus gecombineerd met een broek en sokken in dezelfde basiskleur blauw.

Extra algemene ledenvergadering :

Hierbij nodigen wij je uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op vrijdag 8 april 2022 in de kantine van S.V. Lottum op Sportpark Oud Aast. Aanvang is 21.00 uur.

AGENDA

Enige agendapunt is de goedkeuring die wij als bestuur willen ophalen bij de leden voor de uitbreiding van de samenwerking met GFC’33 naar de afdeling voetbal senioren, waarbij we het voornemen uitspreken om binnen 3 tot 5 jaar beide clubs te fuseren.

Tijdens de vergadering zal het bestuur een nadere toelichting geven op de uitbreiding van de samenwerking en zal vooruitgeblikt worden op een toekomstige fusie op een mogelijk gezamenlijk nieuw sportpark. Ook wil het bestuur de leden advies vragen over een nieuw gezamenlijk tenue voor de senioren vanaf komend seizoen. Dat is namelijk een verplichting vanuit de KNVB in geval van samenwerking bij de senioren. We leggen twee opties voor. Bij de jeugd laten we het huidige samenwerkingsverband in tact. Daar hoeft nog geen nieuwe outfit gekozen te worden.

Op 31 januari 2022 hebben beide besturen al gezamenlijk hun plannen toegelicht tijdens een digitale informatieavond voor leden. Ook bij de vaststelling van de plannen door de leden trekken beide verenigingen samen op. Gelijktijdig met de algemene ledenvergadering van S.V. Lottum  zal een vergelijkbare vergadering worden gehouden bij GFC’33 voor hun leden. Voor alle duidelijkheid: het daadwerkelijke besluit tot fusie hoeft nu nog niet genomen te worden. Dat is over enkele jaren aan de orde. Op 8 april vragen we goedkeuring voor een voorgenomen fusie.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van S.V. Lottum

Geslaagde informatieavond samenwerking S.V. Lottum en GFC’33

Ruim 50 leden van GFC’33 en S.V. Lottum hebben maandag 31 januari deelgenomen aan de digitale informatieavond over de uitbreiding van de samenwerking tussen beide clubs. Komend seizoen komt er één gezamenlijk eerste elftal. De avond werd geleid door voorzitter Peter Custers van S.V. Lottum en waarnemend voorzitter Xander Boers van GFC’33. Een van de toehoorders was wethouder Han Geurts, die in nauw contact staat met beide clubs en de plannen ondersteunt. Ook de KNVB was aangesloten.

Klik hier voor de sheets die gebruikt werden bij de presentatie.

S.V. Lottum en GFC’33 breiden samenwerking uit

Sinds september 2020 werken S.V. Lottum en GFC’33 nauw samen binnen de oudere leeftijdsgroepen van de jeugdafdeling. Met ingang van komend seizoen (2022-2023) gaan beide clubs ook gezamenlijk een eerste elftal mannen formeren. Daarmee breiden beide clubs hun samenwerking dus uit naar de senioren. Alle overige seniorenteams gaan ook spelen onder de vlag van de samenwerking, maar blijven gewoon in hun eigen dorp en met eigen spelers voetballen.

Een belangrijke reden voor de samenvoeging van beide vlaggenschepen is het tekort aan spelers die op het hoogste niveau van de club willen spelen. De selectie van S.V. Lottum daalt komend seizoen naar amper 10 spelers en GFC’33 krijgt er nauwelijks meer op de been. Een andere oplossing zou zijn om jeugdspelers vervroegd over te zetten, maar dat vinden beide clubs niet wenselijk en helpt ook alleen in Grubbenvorst. Vandaar het besluit om ook de senioren onder het al bestaande samenwerkingsverband te brengen. Alle selectiespelers zijn geraadpleegd en zij hebben allen ingestemd. De KNVB stelt wel als voorwaarde dat beide verenigingen in dat geval een besluit nemen om binnen enkele jaren te gaan fuseren. Hiervoor worden in het voorjaar van 2022 extra ledenvergaderingen belegd bij beide clubs, die inmiddels plannen hebben om binnen 3-5 jaar een nieuw sportpark te realiseren op de grens tussen Lottum en Grubbenvorst. Op dit nieuwe sportpark zou dan ook de afdeling korfbal van S.V. Lottum een plek krijgen, wat mogelijk ook tot nieuwe aanwas voor deze tak van sport gaat leiden vanuit Grubbenvorst. Vroeger had Grubbenvorst met de Grubben een eigen korfbalvereniging. Beide besturen vinden verdere samenwerking noodzakelijk om in de toekomst te kunnen overleven. Een nieuw gezamenlijk en modern sportpark is daarbij een belangrijke voorwaarde.


Hoewel het besluit van beide besturen niet uit de lucht komt vallen en een logisch vervolg is op de samenwerking binnen de jeugd, willen de clubs hun leden toch graag nader informeren over deze belangrijke stap. In dat kader wordt op maandag 31 januari 2022 om 20.30 uur een digitale informatieavond georganiseerd. Vanuit de kantine in Grubbenvorst zullen beide besturen de samenwerking nader toelichten en vragen beantwoorden. Meer informatie over deze avond volgt.


Na de informatieavond gaat een werkgroep bestaande uit (bestuurs)leden van beide verenigingen aan de slag om de samenwerking verder vorm te geven. In deze werkgroep sluit ook een vertegenwoordiger van de KNVB aan. De verenigingsondersteuner van Sport aan de Maas begeleidt vanuit de gemeente het verdere traject.