Lid worden/afmelden

S.V. Lottum verwelkomt jou, je zoon en/of dochter graag als nieuw lid van onze club.
Bij S.V. Lottum zijn leden al welkom vanaf 4 jaar!

Voor de aanmelding maak je gebruik van onderstaand aanmeldformulier.
Na ontvangst van de gegevens neemt de desbetreffende coördinator persoonlijk contact met je op om je welkom te heten bij onze vereniging.

Voor nieuwe jeugdleden geldt:

Word lid en train een half jaar gratis met ons mee!

Een van onze bestuursleden neemt contact met u op om uw aanmelding als vrijwilliger te bespreken.
 

Note:
Gedurende het lopende seizoen is een switch van de afdeling voetbal naar de afdeling korfbal niet mogelijk vanwege de problemen die dan ontstaan met de teamindeling. Vanaf half april kun je wel proeftrainingen doen bij de afdeling korfbal of voetbal . 

Afmelden lidmaatschap:

Afmelden kan alleen schriftelijk via een mail naar ledenadministratie@svlottum.nl

Als we geen afmelding ontvangen hebben voor 1 juni dan word je lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd en betaal je de geldende contributie.

CONTRIBUTIE 2023-2024

Categorie

Contributie 2023/2024

Jeugd t/m 11 jaar

€ 100,-

Jeugd 12 t/m 18 jaar

€ 120,-

Senioren vanaf 19 jaar

€ 180

Wandelvoetbal

€ 60,-

Combifit groep

€ 90,-

Steunende leden

€ 40,-

Spelende vrijwilligers

Vergoeding nader te bepalen

Zaalbijdrage korfballeden

Zie toelichting

Vaststelling van de contributie gebeurt aan het begin van het seizoen; peildatum 1 juli. De leeftijd aan het begin van het seizoen is dan ook leidend.

Zaalbijdrage korfbal

Voor korfballeden wordt er naast de contributie ook een zaalbijdrage in rekening gebracht.
Korfbalsters maken een deel van het seizoen gebruik van de sporthal. Dit brengt extra kosten met zich mee.  Hierom wordt van de korfbalsters jaarlijks een extra financiële bijdrage gevraagd.
De zaalbijdrage is per team afhankelijk van de gebruikte zaal en ziet er als volgt uit:

Senioren, Junioren en Aspiranten:                               EUR 12,=         (’t Haeren)

Midweek                                                                      EUR 7,50         (Smetenhof)

Paardenmarkt

Onze club is voor haar inkomsten onder andere ook afhankelijk van de verkoop van loten voor de paardenmarktloterij. Elk spelend lid krijgt een boekje met 25 loten van € 1,00 om deel te nemen. Dit zit inbegrepen in bovengenoemde contributiebedragen. De loten mogen verkocht worden, waardoor korting op je contributie behaald kan worden (verkoop je de loten, dan heb je je geld weer terug, zo niet heb je meer kans op een prijs !).
De boekjes worden meestal net voor de herfstvakantie uitgedeeld.

Contributienota

Op de contributienota ziet u wat bovenstaande voor u of uw kind betekent.

De contributienota’s van voetbal en korfbal kunnen helaas niet gecombineerd worden. Binnen voetbal of korfbal is een gecombineerde nota slechts mogelijk als u een machtiging heeft ondertekend. U kunt dit jaar dus meerdere nota’s ontvangen. Met vermelding van de notanummers mag u ze wel in 1 bedrag overmaken, graag zelfs.

Tot slot

Zowel om efficiencyredenen als om kosten te besparen, innen we de zaalbijdrage en soms ook wedstrijdboetes tegelijk met de contributie.

Bent u reeds lid en heeft u onze vereniging nog niet gemachtigd, dan kunt u dat alsnog doen. Heel graag zelfs, want het bespaart de club bankkosten. Verder stellen wij het zeer op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen of andere aanpassingen in onze ledenadministratie (mail, telefoon, bankrekeningnummer e.d.). Voor een wijziging, een machtigingsformulier, vragen en/of opmerkingen kunt u een mail sturen naar ledenadministratie@svlottum.nl  

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.