Lid worden

S.V. Lottum verwelkomt jou, je zoon en/of dochter graag als nieuw lid van onze club.
Bij S.V. Lottum zijn leden al welkom vanaf 4 jaar!

 

Voor de aanmelding maak je gebruik van onderstaand aanmeldformulier.
Na ontvangst van de gegevens neemt de desbetreffende coördinator persoonlijk contact met je op om je welkom te heten bij onze vereniging.

 

Voor nieuwe jeugdleden geldt:

Word lid en train een half jaar gratis met ons mee!

 

Een van onze bestuursleden neemt contact met u op om uw aanmelding als vrijwilliger te bespreken.
 

Note:
Gedurende het lopende seizoen is een switch van de afdeling voetbal naar de afdeling korfbal niet mogelijk vanwege de problemen die dan ontstaan met de teamindeling. Vanaf half april kun je wel proeftrainingen doen bij de afdeling korfbal of voetbal . 
Afmelden kan alleen schriftelijk via een mail naar ledenadministratie@svlottum.nl

 

CONTRIBUTIE 2022-2023

Categorie

Contributie 2022/2023

Jeugd t/m 9 jaar

€ 70,-

Jeugd 10 t/m 17 jaar

€ 90,-

Senioren 18+

€ 142,50

Wandelvoetbal

€ 60,-

Combifit groep

€ 90,-

Steunende leden

€ 40,-

Spelende vrijwilligers

Maximaal € 50,- korting

Zaalbijdrage korfballeden

Zie toelichting

Vaststelling van de contributie gebeurt aan het begin van het seizoen; peildatum 1 juli. De leeftijd aan het begin van het seizoen is dan ook leidend.

 

Zaalbijdrage korfbal

Voor korfballeden wordt er naast de contributie ook een zaalbijdrage in rekening gebracht.
Korfbalsters maken een deel van het seizoen gebruik van de sporthal. Dit brengt extra kosten met zich mee.  Hierom wordt van de korfbalsters jaarlijks een extra financiële bijdrage gevraagd.
De zaalbijdrage is per team afhankelijk van de gebruikte zaal en ziet er als volgt uit:

Senioren, Junioren en Aspiranten:                               EUR 12,=         (’t Haeren)

Midweek, Pupillen en Welpen:                                     EUR 7,50         (Smetenhof)

 

Paardenmarkt

Onze club is voor haar inkomsten onder andere ook afhankelijk van de verkoop van de lootjes van de paardenmarkt. Elk lid krijgt over het algemeen een boekje met 25 loten van € 1,00 om te verkopen. Dit bedrag wordt bij de contributie opgeteld. Verkoop je de loten, dan heb je je geld weer terug. Verkoop je ze niet, is je contributie dus € 25,00 hoger. De boekjes worden meestal net voor de herfstvakantie verdeeld.
Zowel om efficiencyredenen als om kosten te besparen, innen we het geld van de lootjes, de zaalbijdrage en soms ook wedstrijdboetes tegelijk met de contributie.

 

Contributienota

Op de contributienota ziet u wat bovenstaande voor u of uw kind betekent.

De contributienota’s van voetbal en korfbal kunnen helaas niet gecombineerd worden. Binnen voetbal of korfbal is een gecombineerde nota slechts mogelijk als u een machtiging heeft ondertekend. U kunt dit jaar dus meerdere nota’s ontvangen. Met vermelding van de notanummers mag u ze wel in 1 bedrag overmaken, graag zelfs.

Tot slot nog het volgende. Bent u reeds lid en heeft u onze vereniging nog niet gemachtigd, dan kunt u dat alsnog doen. Heel graag zelfs, want het bespaart de club bankkosten. Voor een formulier, vragen en/of opmerkingen kunt u een mail sturen naar ledenadministratie@svlottum.nl  

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.